პროგრამა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ფართომასშტაბიანი საშუამავლო ღონისძიება

26-28 ივნისი, 2019

სადოქტორო განათლების ინტერდისციპლინური მიდგომები

ევროპა ტოქსინების გარეშე: ფტალატების გავლენის მულტიდისციპლინური კვლევა 

მზადება ჰორიზონტი 2020-ის სამუშაო პროგრამისთვის 2018-2020- 3 

მარი სკლოდოვსკა-კიურის ინოვაციური ტრენინგის ქსელები H2020-MSCA-ITN-2020

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის კვლევების ცენტრი (თბილისი, საქართველო) დაინტერესებულ პარტნიორებს იწვევს ფტალატებზე უახლესი კვლევების შესახებ სამ-დღიან ფართომასშტაბიან საშუამავლო დისციპლინათშორის ვუორკქშოპფზე ეპატიჟება. ამ ღონისძიებით

დასრულდება Horizon 2020 პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ინოვაციური ტრენინგის ქსელის (Innovative Training Network) დაფუძნების მოსამზადებელი ფაზა. ვუორკქშოპფი გაიმართება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში , 2019 წლის 26-28 ივნისს.  

დღის წესრიგი

მარი სკლოდოვსკა-კიურის ინოვაციური ტრენინგის ქსელების H2020-MSCA-ITN-2020 პარტნიორები

 • დოქტ. ნინო პატარაია, ბიზნესის კვლევების ცენტრის დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო) 
 • დოქტ. ნინო თანდილაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო) 
 • დოქტ. ელენე ჟურავლიოვა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
 • დოქტ. რაულ მუნიოზ ტორე, მდგრადი განვითარების ინსტიტუტის ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ვალადოლიდის უნივერსიტეტი (ესპანეთი) 
 • დოქტ. გიორგი ვეშაპიძე, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სან დიეგოს უნივერსიტეტი (საქართველო)
 • ევა ჰნატკოვა, პრეზიდენტი, ევროდოკი (Eurodoc), დოქტორანტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერთა ევროპული საბჭოს (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) პრეზიდენტი (ჩეხეთის რესპუბლიკა)
 • დოქტ. ჯენი ლოლერი, მემბრანული და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების ჯგუფის ხელმძღვანელი, ბიოტექნოლოგიის სკოლა (დუბლინის საქალაქო უნივერსიტეტი/DCU) და დუბლინის საქალაქო უნივერსიტეტის  წყლის შემსწავლელი ინსტიტუტი (ირლანდია) 
 • დოქტ. ვივეკ პაჩაური, კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი, ელექტროტექნიკური მასალების ინსტიტუტის დირექტორი, აახენის რაინ-ვესტფალიის ტექნიკური უნივერსიტეტი (Rheinisch- Westfälische Technische Hochschule Aachen; გერმანია) 
 • დოქტ. ჟანპიერო ლაზარი, ბიზნესისა და კვლევების განვითარების სპეციალისტი, DARWIN MICROFLUIDICS SAS (საფრანგეთი)
 • დოქტ. ნატაშა მილიჩი, მედიცინის ფაკულტეტის ფარმაციის მიმართულების სრული პროფესორი, ნოვი სადის უნივერსიტეტი (სერბია) 
 • დოქტ. მირიამ ბიკლ გრაცი, მესამე დონის მსხვილ რეფერალურ ნეონატალურ ცენტრთან აფილირებული ბავშვის განვითარების დარგში მომუშავე პედიატრი (შვეიცარია)
 • დოქტ. ჟან-ჟაკ ტულმე, Novaptech, მცირე მოლეკულების გამოსავლენი ბიოსენსორების დაპროექტებაზე მომუშავე კომპანია  (საფრანგეთი)
 • დოქტ. მაიკ ოლანდი, შტატგარეშე კონსულტანტი – Ecometrics Research and Consulting (EMRC) (გაერთიანებული სამეფო)
 • ტელმა ინკარნაკო, ქიმიის დეპარტამენტი, კოიმბრას უნივერსიტეტი (პორტუგალია) 
 • უილიამ გ ტონგი, ქიმიისა და ბიოქიმიის, ქიმიისა და ბიოქიმიის დამსახურებული პროფესორი, ანალიზური ქიმიისა და ფიზიკური ქიმიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი, ქიმიისა და ბიოქიმიის მიმართულების ხელმძღვანელი, სან დიეგოს უნივერსიტეტი (აშშ-ი)

მონაწილე

10
სპიკერი

9
ქვეყანა