June 26-28, 2019

Building toxic free Europe: Interdisciplinary study of Phthalates’ implication
BROKERAGE EVENT HORIZON 2020

Ilia State University, Georgia

Slider

კონფერენციის შესახებ

The brokerage cross-disciplinary workshop invites interested partners around a three-day workshop at Ilia State University (Tbilisi, Georgia).
The event will be a concluding point of a preparatory phase for establishing an Innovative Training Network within the scope of the Horizon 2020 project. 

    სად

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5     
თბილისი 0162, საქართველო  

   როდის

“ოთხშაბათი / პარასკევი”
26-28 ივნისი, 2019

პროგრამა


11:30 – 12:00

რეგისტრაცია და მიღება/ყავა


12:00 – 12:10

გახსნა: დოქტორი ზვიად გაბისონია, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი, ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ეროვნული საკონტაქტო პირი 


  12:00- 12:15

მისასალმებელი სიტყვა: პროფ. ნინო დობორჯგინიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი (საქართველო)


  12:10- 12:25

პროექტის მიმოხილვა: ღონისძიების მიზნები და სტრუქტურა
დოქტ. ნინო პატარაია, ბიზნესის კვლევების ცენტრის დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)     


  12:25-12:55


სესია 1
მრგვალი მაგიდა თემაზე: ფტალატების გავლენა
მოდერატორი: დოქტ. ელენე ჟურავლიოვა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)

  12.55- 13:30

შესვენება/ლანჩი


  13:30- 14:15

სესია 2
ფტალატები ირლანდიურ გარემოში – კანალიზაციის (ჩამდინარე) წყლების ანალიზზე დაფუძნებული ეპიდემიოლოგიური მიდგომა ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის შეფასებისას
ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. ჯენი ლოლერი, მემბრანისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების ჯგუფის ხელმძღვანელი, ბიოტექნოლოგიის სკოლა (დუბლინის საქალაქო უნივერსიტეტი/DCU) და დუბლინის საქალაქო უნივერსიტეტის წყლის ინსტიტუტი (ირლანდია) 


  14:15-14:55

სესია 3
სისტემაში ინტეგრირებული ნანომასშტაბური გარდამქმნელი მაღალმწარმოებლური ბიოზონდირებისთვის 

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. ვივეკ პაჩაური, კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი, ელექტროტექნიკური მასალების ინსტიტუტის დირექტორი, აახენის რაინ-ვესტფალიის ტექნიკური უნივერსიტეტი (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen; გერმანია)


14:55-15:15

შესვენება/ყავა


15:15-15:45

სესია 4 (სკაიპი) ტოქსიკური ორგანული დამაბინძურებლების ბიოდეგრადირების შესახებ მდგრადი პროცესების ინსტიტუტის კვლევის ძირითადი მიმართულებები 

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. რაულ მუნიოზ ტორე, მდგრადი პროცესების ინსტიტუტის ქიმიური და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ვალადოლიდის უნივერსიტეტი 


  10:00- 10:40

სესია 5

თანამედროვე ცოდნა ენდოკრინული გამანადგურებლების შესახებ

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. ნატაშა მილიჩი, მედიცინის ფაკულტეტის ფარმაცევტული ქიმიის მიმართულების სრული პროფესორი, ნოვი სადის უნივერსიტეტი (სერბია)


  10.40- 11:00

სესია 6: ვუორკქშოპფი
როგორ შევუწყოთ ხელი დამწყებ მკვლევრებს კარიერის შექმნაში? 

მოდერატორი:  ევა ჰნატკოვა, პრეზიდენტი, ევროდოკი (Eurodoc), დოქტორანტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერთა ევროპული საბჭოს (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) პრეზიდენტი, (ჩეხეთის რესპუბლიკა)


  11:00-11:30

სესია 7
ანალიტების ლაზერული არაწრფივი ოპტიკური დეტექტირება დეგენერაციული ოთხტალღოვანი წანაცვლების საშუალებით (ფტალატების დაბალი კონცენტრაციის ნიმუშებში დეტექტირების საცდელი მოწყობილობის შემუშავება

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. გიორგი ვეშაპიძე, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სან დიეგოს უნივერსიტეტი (საქართველო)


  11.30-11.45

შესვენება/ყავა


 11:45-12:15

სესია 8
ფტალატები ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში: რა ვიცით მათ შესახებ? ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. მირიამ ბიკლე გრაცი, მესამე დონის მსხვილ რეფერალურ ნეონატალურ ცენტრთან აფილირებული ბავშვის განვითარების დარგში მომუშავე პედიატრი (შვეიცარია)


  12:15-12:30

სესია 9
ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის საქმიანობის სფერო 

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. ნინო ცინცაძე, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი

ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის კლინიკური და კვლევითი პროგრამა ენისა და მეტყველების თერაპიის დარგში

ძირითადი მომხსენებელი: დოქტ. თინათინ ჭინჭარაული, ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულების პროფესორი, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ენისა და მეტყველების თერაპიის კლინიკური და კვლევითი პროგრამის ხელმძღვანელი 


  12:30- 13:30

სესია 10
იდეები ინოვაციური ტრენინგის ქსელების (ITN) პროექტზე ბრეინშტორმინგისთვის და პარტნიორების წვლილის განხილვა 

მოდერატორიდოქტ. ნინო თანდილაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო) 


13:30- 14:00

დღის შეჯამება


14:00-15:00

ლანჩი


  11:30- 13:30

სესია 11
წინა დღეს განხილული ძირითადი თემების შეჯამება: ფტილატების შესახებ კვლევების ძირითადი მიგნებები და არსებული გამოწვევები; პრობლემების აღმოსაფხვრელად გადასადგმელი ნაბიჯები
თავმჯდომარე: დოქტ. ნინო თანდილაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)


13:30- 14:30

სესია 12
იდეების დაზუსტება მარი სკლოდოვსკა-კიურის ინოვაციური ტრენინგის ქსელების პროექტისთვის  H2020-MSCA-ITN-2020; 

განაცხადის პროექტის მოსამზადებლად სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

თავმჯდომარე: დოქტ. ნინო პატარაია, ბიზნესის კვლევების ცენტრის დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)  


15:00-20:00

მცხეთისა  და ძველი თბილისის დათვალიერება

მონაწილე ქვეყნები

ირლანდია

ესპანეთი

სერბეთი

ინგლისი

საფრანგეთი

საქართველო

გერმანია

შვეიცარია

ჩეხეთი

მონაწილე

10
სპიკერი

9
ქვეყანა

location
Tbilisi, Georgia

Direct flights to Tbilisi are operated from most of European capitals and other cities around the world. From many other places in the world, transit flights are offered by International airlines.
Tbilisi Airport offers shuttle services and taxis 24/7.

If you have any questions about registration, travel and accommodation,
please contact the organisation committee at horizon2020@iliauni.edu.ge

კონფერენციის გალერეა

სიახლე

საიდან მოდის ეს ტექსტი?

საიდან მოდის ეს ტექსტი?

სიახლე
გავრცელებული მოსაზრებით, Lorem Ipsum შემთხვევითი ტექსტი სულაც არაა. მისი ფესვები ჯერკიდევ ჩვ. წ. აღ-მდე 45 წლის დროინდელი კლასიკური ლათინური ლიტერატურიდან…
რატომ ვიყენებთ მას?

რატომ ვიყენებთ მას?

სიახლე
ცნობილი ფაქტია, რომ გვერდის წაკითხვად შიგთავსს შეუძლია მკითხველის ყურადღება მიიზიდოს და დიზაინის აღქმაში ხელი შეუშალოს. Lorem Ipsum-ის გამოყენებით ვღებულობთ იმაზე…
რა არის Lorem Ipsum?

რა არის Lorem Ipsum?

სიახლე
Lorem Ipsum საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი…

პარტნიორი უნივერსიტეტები და ორგანიზაციები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (SRNSFG) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სსიპია, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყანაში მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის განვითარებას. ფონდის ხედვა და სტრატეგია შეესაბამება საქართველოს მთავრობის  მიერ შემუშავებულ საქართველოს სოციალურეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასსაქართველო 2020“, საქართველოს მთავრობის განვითარების ოთხპუნქტიან გეგმასა და საქართველოევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნებს მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის განვითარების მიმართულებით.

ფონდი ახორციელებს სახელმწიფო საგრანტო კონკურსებს, მიზნობრივ პროგრამებსა და პროექტებს, ჩართულია საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელებსა და ერთობლივ ინიციატივებში. SRNSFG ადმინისტრირებას უწევს 20-ზე მეტ საკონკურსო პროგრამას, მათ შორის, 15 ეროვნულ, 10-მდე საერთაშორისო ბილატერალურ კონკურსს და ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამაჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსებულმულტილატერალურ პროექტს (Black See Horizon, EaP PLUS).

ფონდს ჰყავს საერთაშორისო საკოორდინაციო საბჭო, რომლის  წევრები არიან წამყვანი ქართველი და უცხოელი მეცნიერები და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები. საბჭო განსაზღვრავს ფონდის ხედვას, პოლიტიკას და უზრუნველყოფს მისი საქმიანობის ხარისხის ზედამხედველობას. ამასთან საბჭო  ადგენს ფონდის სტრატეგიულ პრიორიტეტებს და ახორციელებს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგს.

ფონდი აფინანსებს ყველა სამეცნიერო მიმართულებას EUROSTAT-ისა და OECD-ის კლასიფიკატორის შესაბამისად:

  • საუკეთესო, გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევების მხარდაჭერის უზრუნველყოფა საქართველოში
  • საქართველოს მეცნიერთა კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და ახალგაზრდა მკვლევართა შესაძლებლობების განვითარება
  • მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემაში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება
  • მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციის სისტემის დაფინანსების დივერსიფიცირების ხელშეწყობა